Filozofia

Europa się łączy, a my bierzemy w tym udział!

Na gospodarkę Europy wpływ mają dwa podstawowe zjawiska: globalizacja rynków i internacjonalizacja handlu. Codziennym naszym zadaniem jest spełnianie wysokich wymagań naszych Klientów za pomocą skrojonych na miarę koncepcji logistycznych. Pracujemy przy tym w ścisłym zorientowaniu na klienta i przez stałą wymianę doświadczeń podnosimy nasze kompetencje.

Za pośrednictwem agencji i partnerów w wielu krajach Unii Europejskiej załatwiamy zawsze na miejscu formalności i odprawy celne w przypadku importu i eksportu. To oraz rozszerzenie Unii Europejskiej czyni nas kompetentnym, elastycznym i niezawodnym partnerem w szybko rosnącej Europie.

Podstawą realizacji naszych celów jest nasz kompetentny zespół. Dzięki uwzględnieniu tego know-how wypracowujemy innowacyjne rozwiązania i je realizujemy

...ponieważ jakość ma dla nas duże znaczenie!

Nasz zespół pracowników oczekuje Państwa zawsze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00, za wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.