O firmie

Siedziba firmy:
I.T.L Cargo GmbH
Internationale Spedition
Billstr. 202
D-20539 Hamburg

Dyrektor zarządzający:
Ireneusz Kasprzak

Tel. +49(0)40 / 78 91 184
Tel. kom. +49(0)172 / 9 33 44 45
Fax. +49(0)40 / 78 68 46
email. info@itl-cargo.de

Nr ident. podatkowej VAT.: 161680217
Nr ident. podatkowej.: 22/771/00978
Nr wpisu do Rejestru Handlowego: HR-B-54739

Realizacja / programowanie:

Pracujemy wyłącznie na podstawie „Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych ("Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen - ADSp)" zawsze w najnowszej wersji. Nasze rachunki należy regulować natychmiast bez potrąceń. Wpływu płatności oczekujemy bez ponaglenia najpóźniej 10 dni po otrzymaniu rachunku (Zi18ADSP).

Informacja na temat odpowiedzialności cywilnej

Nie możemy dać gwarancji ani ponosić odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnianych informacji. Poza tym I.T.L-Cargo zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian i uzupełnień przestawionych informacji. Powielanie udostępnianych informacji, a szczególnie wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiału dźwiękowego lub zdjęciowego wymaga uprzedniej wyraźnej zgody I.T.L-Cargo. Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron umieszczonych pod linkami są odpowiedzialni wyłącznik ich posiadacze.